C14 dating wikipedia

Jesus är kristendomens centralgestalt och ses där som Guds son och den utlovade Messias (på grekiska Kristus).För de flesta kristna är Jesus även Gud (se treenighetsläran).I samband med födelsen uppenbarade sig en grupp änglar för några herdar i närheten.Enligt Matteus evangelium fick den unga familjen en tid senare besök av stjärntydare (de tre vise männen) som kommit österifrån med guld, rökelse och myrra som gåvor.Jesu offentliga verksamhet började när han var i trettioårsåldern.

När Jesus döpts, berättas det att den Helige Ande sänkte sig ner över Jesus i form av en duva och en röst hördes från himlen som sade: "Du är min älskade son, du är min utvalde," (Mark. Markus börjar sin berättelse om Jesu dop med att ange att det är ett tecken på ånger och syndernas förlåtelse.Männen frågade i hovet i Jerusalem om judarnas nyfödde konung.Kung Herodes den store blev misstänksam över denne "konung" och lät döda alla gossebarn under 2 år i trakten.Han är en mycket betydelsefull profet inom bland annat islam och bahá'í.Jesu etiska undervisning i Bergspredikan, bland annat om människovärde, den gyllene regeln och att "vända andra kinden till", har haft betydelse för sekulära ideologier såsom fredsrörelsen och humanismen.

Leave a Reply

  1. nevius dating 3 0 nulled 14-Sep-2017 08:29

    Our chats allow responsible sharing of pictures and videos. Even adults should take care when giving out information in chatrooms.

  2. facts on speed dating 22-Jul-2017 10:20

    That said, the fact that Ok Cupid, Tinder, and Bumble are free definitely stands out.

  3. tony romo and jessica simpson dating 10-Jul-2017 05:43

    NOTE: You can freely redistribute this resource, electronically or in print, provided you leave the author's contact information below intact.